2016
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked

Minimumsbudget for forbrugsudgifter

– hvad er det mindste, man kan leve for?
bog - publikation by Jens Bonke og Anders Eiler Wiese Christensen

Hvor meget koster det at leve et beskedent liv? Hvor dyrt er det at have børn? Hvor meget dyrere er det at leve et almindeligt liv? Og er det dyrere at leve et beskedent liv i Danmark end i andre nordiske lande? For at besvare disse spørgsmål har Rockwool Fondens Forskningsenhed i samarbejde med CASA udarbejdet et minimumsbudget for forskellige familietyper tillige med et referencebudget for almindelige familier. Budgetterne er tænkt anvendt indenfor socialområdet til at vurdere behovet for hjælp i udsatte familier og indenfor banksektoren til at bedømme familiers kreditværdighed.

Forfattere

Jens Bonke
Seniorforsker, emeritus

Se Biografi og udgivelser