2013
Forskning Familier og børn

Når man anbringer et barn II

Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser
bog - publikation by Signe Hald Andersen, Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark, Bjarne Madsen , Christopher Wildeman
207 SIDER
ISBN 9788776747299
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Med udgangspunkt i de danske registerdata forsøger denne bog at afdække betydningen af udvalgte baggrundskarakteristika hos det enkelte barn for risikoen for at blive anbragt i løbet af opvæksten. Konkret analyseres betydningen af lav fødselsvægt og af at have en far i fængsel.

 

Ved analyserne af effekter af anbringelse fokuseres bl.a. på anbringelser i plejefamilier som et alternativ til anbringelse på institution: Hvad giver de bedste resultater i forhold til barnets videre liv? Det undersøges også, hvilken betydning varigheden af anbringelserne har for det tidlige voksenliv, samt om slægtsanbringelser mindsker risikoen for, at anbringelsen bryder sammen og afsluttes før planlagt.

 

Endvidere søger bogen at belyse et enkelt, men væsentligt aspekt af, hvad der sker med de familier, der berøres af en anbringelse: Hvilken betydning har dette for faderens deltagelse på arbejdsmarkedet?

 

Bogens indledende kapitler gennemgår udgiftsudviklingen på området samt udviklingen i anbringelsesrisikoen over tid.

Forfattere

Signe Hald Andersen
Interventionschef, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Peter Fallesen
Forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Familier og børn