August 2022

En ny bog med titlen ”Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder” kortlægger områder, der ikke hidtil har været systematisk belyst i en dansk kontekst.

Også i dette nyhedsbrev:

Næsten alle børn og unge anbragt på institutioner har omfattende vanskeligheder og komplekse behov

Forskel på institutioner og familiepleje

 

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed