Maj 2022

De største virksomheder i Danmark er de seneste 20 år kun blevet større – til gengæld falder lønkvoten blandt de største virksomheder.

Robotterne i industrien skaber jobs og øger omsætningen i danske virksomheder, samtidig med at ingeniører og teknikere stiger i kurs. Til gengæld risikerer kunstig intelligens (AI) at øge uligheden på arbejdsmarkedet, hvor det altovervejende er de naturvidenskabelige og teknologiske uddannelser (STEM), der dominerer, mens humanistiske kompetencer ser ud til at have mistet terræn.

Det er nogle af hovedkonklusionerne fra en række analyser fra Københavns Universitet, University of Chicago og University of Zurich, støttet af ROCKWOOL Fonden, der sætter fokus på fremtidens arbejdsmarked, globalisering og ny teknologi, og som dette nyhedsbrev går i dybden med.

Også i dette nyhedsbrev:

STEM-uddannelser er koncentreret i AI-virksomheder

Robotter øger samfundskagen

De største danske virksomheder er blevet endnu større

De fleste virksomheders lønkvote stiger, men ikke hos de største

Værditilvækst årsag til fald i lønkvoten

Forskningstunge virksomheder sænker lønkvoten

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed