Publikationer Archive - Page 3 of 12 - ROCKWOOL Fonden

2015
Forskning Borgerne og lovene
bog - publikation by Bent Jensen, Ditlev Tamm, Torben Tranæs
2015
Forskning Familier og børn
bog - publikation Poul Jennum med bidrag fra Jens Bonke, Alice Jessie Clark, Allan flyvbjerg, Anne Helene Garde, Kjeld Hermansen, Christoffer Johansen, Morten Møller, Naja Hulvej Rod, Anders Sjödin og Bobby Zachariae
2014
Forskning Ekstern forskning
bog - publikation Clinton J. Levitt og Anders Sørensen
bog - publikation Clinton J. Levitt og Anders Sørensen
2014
Forskning Familier og børn
45 års udvikling i danskernes fritid
bog - publikation by Jens Bonke
2014
Forskning Ekstern forskning
1996-2009
bog - publikation Gagan P. Ghosh, Clinton J. Levitt, Morten S. Pedersen og Anders Sørensen
2014
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
En oversigt over publiceret forskning om kontanthjælpsmodtagere i perioden 2007-14
bog - publikation by Bent Jensen
2014
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
bog - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen, Peter Bogetoft, Jørgen Grønnegård Christensen , Torben Tranæs.
2014
Forskning Indvandring og integration
Årsager, omfang og betydning
bog - publikation by Bent Jensen og Torben Tranæs
2013
Forskning Familier og børn
Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser
bog - publikation by Signe Hald Andersen, Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark, Bjarne Madsen , Christopher Wildeman
3