Publikationer Archive - Page 4 of 14 - ROCKWOOL Fonden

2014
Forskning Ekstern forskning
1996-2009
bog - publikation Gagan P. Ghosh, Clinton J. Levitt, Morten S. Pedersen og Anders Sørensen
2014
Forskning Ekstern forskning
bog - publikation Clinton J. Levitt og Anders Sørensen
bog - publikation Clinton J. Levitt og Anders Sørensen
2014
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
En oversigt over publiceret forskning om kontanthjælpsmodtagere i perioden 2007-14
bog - publikation by Bent Jensen
2014
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
bog - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed Redigeret af: Lotte Bøgh Andersen, Peter Bogetoft, Jørgen Grønnegård Christensen , Torben Tranæs.
2014
Forskning Indvandring og integration
Årsager, omfang og betydning
bog - publikation by Bent Jensen og Torben Tranæs
2013
Forskning Familier og børn
Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser
bog - publikation by Signe Hald Andersen, Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark, Bjarne Madsen , Christopher Wildeman
2013
Forskning Familier og børn
Om søvn, spisning, motion, samvær og trivsel
bog - publikation by Jens Bonke og Jane Greve
2013
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
– kvalitativt perspektiveret
bog - publikation Vibeke Hetmar med bidrag af Jakob Demant, Peter Gundelach, Margaretha Järvinen , Jeanette Østergaard
2013
Forskning Evaluering
Evaluating an approach to agricultural technology adoption in Tanzania
bog - publikation Helene Bie Lilleør og Ulrik Lund-Sørensen
4