Publikationer Archive - Page 4 of 5 - ROCKWOOL Fonden

arbejdspapir - publikation Helene Bie Lilleør og Anna Folke Larsen
arbejdspapir - publikation Jonas Helth Lønborg og Ole Dahl Rasmussen
2013
Forskning Evaluering
Evalueringsnotat nr.3
evaluering - publikation Jakob Als Thomsen, Line Seidenfaden og Marie Hansson
2013
Forskning Evaluering
Evaluating an approach to agricultural technology adoption in Tanzania
bog - publikation Helene Bie Lilleør og Ulrik Lund-Sørensen
2013
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
– Review of literature on the threat effect of active labor market programs
arbejdspapir - publikation by Signe Hald Andersen
arbejdspapir - publikation Torben Tranæs
arbejdspapir - publikation Trine Filges John Kennes, Birthe Larsen og Torben Tranæs
arbejdspapir - publikation Anna Piil Damm
2013
Forskning Indvandring og integration
En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund
bog - publikation Birgitte Romme Larsen
2013
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
arbejdspapir - publikation by og Torben Tranæs