Publikationer Archive - Page 5 of 14 - ROCKWOOL Fonden

2013
Forskning Indvandring og integration
En kvalitativ undersøgelse af hverdagslivet blandt familier i Danmark med pakistansk, tyrkisk, palæstinensisk og irakisk baggrund
bog - publikation Birgitte Romme Larsen
2013
Forskning Indvandring og integration
– Arbejde, familie, netværk og forbrug
2012
Forskning Familier og børn
En forskningsoversigt over tidsanvendelsesstudier før og nu
bog - publikation by Jens Bonke, Bent Jensen
2012
Forskning Familier og børn
Et etnografisk forskningsstudie af borgeres sociale liv i behandlings- og socialpsykiatri
bog - publikation Nelli Øvre Sørensen
2012
Forskning Familier og børn
Levevilkår og samfundsdeltagelse blandt danskere med svære sindslidelser
bog - publikation Jane Greve, Johannes Clausen, Frank Ebsen og Louise Herrup Nielsen
2012
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked
Om danskernes brug af deres tid ude og hjemme
bog - publikation by Jens Bonke med bidrag af Bent Jensen
2012
Forskning Beskatning og sort arbejde
bog - publikation Lars P. Feld og Claus Larsen
2012
Forskning Beskatning og sort arbejde
The Case of Germany
bog - publikation Lars P. Feld og Claus Larsen
bog - publikation Christian Dustmann Tommaso Frattini og Anna Rosso
2011
Forskning Arbejdsudbud og velfærd
bog - publikation by Jan Rose Skaksen Nikolaj Malchow-Møller og Jakob Roland Munch
5