1993
Forskning Borgerne og lovene

Politikerne og dig

Om det politiske liv i Danmark
bog - publikation Bent Jensen
156 SIDER
ISBN 87-7763-100-5
UDGIVET AF Spektrum

I medierne møder vi dagligt eksempler på danskernes manglende tillid til politikerne. Man taler ligefrem om politikerlede. Men hvor meget er der om snakken? Hvordan er det politiske system, man måske tager afstand fra? Og hvordan har det politiske liv udviklet sig i Danmark? Politikerne og dig bygger blandt andet på materialet fra Rockwool Fondens forskningsprojekt Den politiske troværdighed i Danmark, der var en grundig undersøgelse af det politiske rodnet, massemediernes rolle og størrelsen og karakteren af den politiske mistillid i Danmark.

Læs mere om


Borgerne og lovene