1999
Forskning Ekstern forskning

Præferencer for sundhedsvæsenets organisation og ydelser. Et litteraturstudie af metoder og resultater

bog - publikation Annie Gaardsted Frandsen
117 SIDER
ISBN 87-7838-451-6
UDGIVET AF Odense Universitetsforlag

Bogen repræsenterer et indledende studie til projektet Danskernes ønsker til sundhedsvæsenet, der – finansieret af Rockwool Fonden – omfatter to delprojekter. Det ene er et studie i befolkningens og politikernes holdninger til det fremtidige sundhedssystem. Det andet skal gennem en sundhedsøkonomisk analyse kortlægge de konkrete ændringer, befolkningen måtte ønske.

Læs mere om


Ekstern forskning