2008
Forskning Indvandring og integration

Praktikpladser og formidlingspraksis

Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-diskrimination
arbejdspapir - publikation Line Vikkelsø Slot
102 SIDER
ISBN 978-87-90199-05-0
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

I rapporten analyserer forfatteren i hvilket omfang, praktikkonsulenter på landets erhvervsskoler møder diskriminatoriske krav fra virksomhederne, samt hvordan formidlerne vælger at håndtere situationen. Analysen foretages på baggrund af en survey blandt praktikkonsulenterne på landets erhvervsskoler.