2016
Intervention Evaluering

Procesevaluering af Sund for livet. En sundhedsintervention på Indvandrer Kvindecentret

evaluering - publikation Nanna Ahlmark og Marie Broholm-Jørgensen

Rapporten afdækker procesevalueringen af Sund for livet, en 40-ugers sundhedsintervention for 17 kvinder på Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro i perioden august 2014-juni 2015.

 

Det overordnede formål med en procesevaluering er at undersøge, hvorfor, hvordan og under hvilke omstændigheder en intervention virker. En sådan forståelse har betydning for de konklusioner, der drages på interventionens reproducerbarhed og spredningspotentiale.

Læs mere om


Evaluering