November 2020
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Sammenhæng mellem karakterer og dårligt mentalt helbred

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Også i dette nyhedsbrev:

Unge med selvrapporteret dårligt mentalt helbred kommer oftere og oftere i behandling

Unge mænd kæmper også med den mentale sundhed

Markant flere danskere får psykiatrisk behandling

Psykiske problemer koster på arbejdsmarkedet

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed