2013
Forskning Borgerne og lovene

School Starting Age and Crime

Hvordan påvirker tidlig/sen skolestart kriminel adfærd?
arbejdspapir - publikation by Rasmus Landersø Helena Skyt Nielsen og Marianne Simonsen
42 SIDER
ISBN 978-87-90199-92-0
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Ifølge lovgivningen skulle børn indtil 2009 starte i første klasse i det kalenderår, hvor de fylder syv år. Nogle børn startede, før de skulle. Mange startede efter. Men effekterne af tidlig/sen skolestart har været uklare. Dette notat undersøger, hvad alder ved skolestart betyder for, om de unge senere begår kriminalitet. Effekten på kriminalitet er dog ikke ens for alle. Det er kun børn fra ressourcestærke familier, der begår mindre kriminalitet, hvis de starter senere i skole. Senere skolestart mindsker ikke ungdomskriminaliteten for børn fra ressourcesvage familier.

Forfattere

Rasmus Landersø
Chef for uddannelse og familie, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Borgerne og lovene