1999
Forskning Ekstern forskning
bog - publikation Henrik Lolle
116 SIDER
ISBN 87-7307-628-7
UDGIVET AF Aalborg Universitetsforlag

Serviceudgifterne udgør i Danmark en meget stor andel af de samlede udgifter, og i de senere år er udgifterne til den offentlige service steget betydeligt. Henrik Lolle analyserer på baggrund af et meget omfattende datamateriale med ca. 50.000 svarpersoner fra 38 kommuner borgernes tilfredshed med de kommunale serviceydelser.

Læs mere om


Ekstern forskning 

Få vores nyheder direkte i din inbox

Tilmeld