2006
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Skat, arbejde og lighed

– en undersøgelse af det danske skatte- og velfærdssystem
bog - publikation Torben Tranæs med bidrag af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner, Niels-Kenneth Nielsen , Peder J. Pedersen
210 SIDER
ISBN 87-02-03002-0
UDGIVET AF

Fokus i Skat, arbejde og lighed er rettet dels mod danskernes muligheder for at opnå selvforsørgelse og indkomster generelt, dels på effektivitetsomkostningerne ved det danske skatte- og velfærdssystem.

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd