Januar 2019
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked
nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Også i dette nyhedsbrev:

Udskydelse af skolestart kan øge mødres beskæftigelse

Forældres parforhold påvirkes af børns skolegang

Ældre søskendes karakterer påvirkes af, om yngre søskende er startet i skole

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed