2012
Forskning Familier og børn

Socioeconomic status in early childhood and severe mental illness: An empirical investigation of all Danish men born in 1981

Study Paper Nr. 45
arbejdspapir - publikation Jane Greve
31 SIDER
ISBN 978-87-90199-77-7
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Psykiske lidelser, såsom skizofreni, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser, er associerede med tungtvejende økonomiske og ikke-økonomiske byrder/omkostninger. Dette notat undersøger forholdet mellem socioøkonomisk status i den tidlige barndom og sandsynligheden for at udvikle skizofreni, affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser . Der benyttes en stikprøve bestående af alle danske mænd født i 1981, og der kontrolleres for familiefaktorer et år før barnets fødsel.

Læs mere om


Familier og børn