2007
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Starthjælpen virker

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Indførslen af den nedsatte kontanthjælp – den såkaldte starthjælp – får flere flygtninge i arbejde. Forskningsenhedens nye analyse er den første til dato, der sætter fokus på, i hvilken udstrækning starthjælpen har påvirket målgruppens beskæftigelsesgrad. Den beskæftigelses- mæssige effekt – 5 mere i beskæftigelse ud af hundrede – skal dog holdes op mod de omkostninger, der er ved, at ganske mange familier lever på nedsat ydelse i mange år.

Bagvedliggende rapporter:

Employment effects of reducing welfare benefits to refugees

Af Duy T. Huynh, Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed


Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd