2001
Forskning Indvandring og integration

Er vi mere negative mod fremmede end andre folk?

nyhedsbrev - publikation by ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Introduktion til dette nummer
Af forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Stor stigning i gør-det-selv arbejdet på boligen
Af cand.polit Søren Brodersen, Danmarks Statistik

Er vi mere negative mod fremmede end andre folk?
Af lektor Hans Jørgen Nielsen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Udlændinges integration i det danske samfund
Overvejelser om udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark
Af souschef Bent Jensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Indkomster ved beskæftigelse og ledighed
Af afdelingschef Per Callesen, specialkonsulent Tove Birgitte Pedersen, Finansministeriet og specialkonsulent Steen Jørgensen, Det Økonomiske Råds Sekretariat og indtil 1.11.2000 fuldmægtig i Finansministeriet

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed