November 2021
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked

The Danish Generations and Gender Survey 2020: Data collection, access and quality of the data

Teknisk note nr. 21
teknisk note - publikation by Emil Anton Libak Simonsen, Peter Fallesen , Lisbeth Loft & Laust Hvas Mortensen
Forfattere

Emil Anton Libak Simonsen
Forskningsassistent

Se Biografi og udgivelser 

Peter Fallesen
Forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser