2015
Forskning Familier og børn

The Effect of Medical Treatment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) on Foster Care Caseloads: Evidence from Danish Registry Data

Study paper 82
arbejdspapir - publikation by Peter Fallesen, Christopher Wildeman
42 SIDER
ISBN 978-87-93119-2-39
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Børn, der anbringes uden for hjemmet i løbet er barndommen, er langt mere tilbøjelige til at have en ADHD-diagnose, end andre børn er. Undersøgelsen anvender danske registeroplysninger om anbringelser og brug af medicin til at studere, om øget medicinsk behandling af ADHD påvirkede børns risiko for at blive anbragt udenfor hjemmet. Siden sluthalvfemserne har man i stigende grad udskrevet medicin med stimulerende virkning på centralnervesystemet til danske børn med ADHD-diagnoser. Samtidig er danske børns risiko for at blive anbragt uden for hjemmet faldet med næsten 50 procent fra 1998 til 2010. Undersøgelsen fastslår, hvorvidt den øgede medicinske behandling ledte til fald i anbringelsesrisiko.

Forfattere

Peter Fallesen
Forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Christopher Wildeman
Professor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Familier og børn