2014
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

The efficiency of educational production: A comparison of Denmark with other OECD countries

arbejdspapir - publikation by Eskil Heinesen Peter Bogetoft og Torben Tranæs
74 SIDER
ISBN 978-87-93119-13-0
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforlag og Rockwool Fondens Forskningsenhed

Danmark, Norge, New Zealand, Canada og USA er de OECD-lande, som bruger mest på uddannelse, målt i forhold til BNP. Ved at fokusere på ungdomsuddannelser undersøger dette notat, hvorvidt de store udgifter til uddannelse i Danmark betyder et tilsvarende stort afkast fra uddannelsessektoren, både i forhold til et stort antal elever der starter på uddannelserne og i forhold til procenten af elever, der fuldfører deres uddannelse. Den anvendte metode er at sammenligne (benchmarke) Danmark med en relevant gruppe lande og udregne, hvor meget billigere Danmark kunne undervise det samme antal elever samt fastholde procenten af elever, der fuldfører deres uddannelse, som i dag på betingelse af, at landet kunne opnå det samme niveau af omkostningseffektivitet som dets mest efficiente modparter.

Forfattere

Eskil Heinesen
Forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd