2012
Forskning Familier og børn

The impact of changes in life-stage on time allocations in Denmark: a panel study 2001-2009

arbejdspapir - publikation by Jens Bonke
24 SIDER
ISBN 978-87-90199-70-8
UDGIVET AF Syddansk Universitetsforlag

Dette notat undersøger relationen mellem kvinders og mænds livsstadier og deres tidsallokering: betalt arbejde, husholdningsarbejde, børnepasning og fritid, samt, i særdeleshed, hvordan denne allokation ændres fra et stadie til et andet. Forfatteren benytter et nyt dansk paneldatasæt suppleret med danske administrative registerdata, hvilket tillader en analyse af effekten af respondenternes individuelle endogene karakteristika, som eksempelvis deres præferencer for at lave specifikke aktiviteter.

Forfattere

Jens Bonke
Seniorforsker, emeritus

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Familier og børn