2001
Forskning Indvandring og integration

The integration of non-Western immigrants in a Scandinavian labour market: The Danish experience

Study No. 7
arbejdspapir - publikation by Marie Louise Schultz-Nielsen med bidrag af Olaf Ingerslev, Claus Larsen, Gunnar Viby Mogensen, Niels-Kenneth Nielsen, Søren Pedersen , Eskil Wadensjö
111 SIDER
ISBN 87-90199-24-3
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Danmarks Statistik

Denne bog indeholder en afrapportering af hovedresultaterne i Integration i Danmark omkring årtusindskiftet til det internationale forskersamfund. Fokus er lagt på indvandrernes integration på det danske arbejdsmarked, men bogen inddrager også i oversigtsform andre væsentlige aspekter af indvandrernes levevilkår. Et særskilt kapitel skildrer projektets datagrundlag og metodiske tilgange.

 

Denne letlæste men velunderbyggede beskrivelse af indvandrerne på det danske arbejdsmarked kan anbefales som oversigt eller baggrundsstof til folk med interesse for facts i indvandrerproblematikken.”

– Helena Skyt Nielsen i Nationaløkonomisk Tidsskrift

Forfattere

Marie Louise Schultz-Nielsen
Seniorforsker og projektchef

Se Biografi og udgivelser