2013
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

The Wage Effect of a Social Experiment on Intensified Active Labor Market Policies

arbejdspapir - publikation by Signe Hald Andersen
23 SIDER
ISBN 978-87-90199-80-7
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

I dette notat undersøges effekten af en ekstra opmærksomhed fra jobcenterets side i forhold til de ledige. Hvilken effekt på overgangen til beskæftigelse og den heraf afledte løn har de øgede kontakter? Til dette formål benyttes et socialt eksperiment, som blev foretaget i to danske amter i 2005 og 06, hvor ca. 5.000 arbejdsløse blev tilfældigt udvalgt til at modtage enten en standardbehandling eller en intensiveret behandling. Notatet dokumenterer, at en styrket udsigt til programdeltagelse øger sandsynligheden for at finde job på kort sigt, men sænker lønnen i samme periode.

Forfattere

Signe Hald Andersen
Interventionschef, forskningsprofessor

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd