2006
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Træk af avisdebatten om de arbejdsløse fra 1840’erne til 1940’erne: Bind 1: Debatten indtil 1907

Arbejdsnotat nr. 14 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed
arbejdspapir - publikation by Bent Jensen
259 SIDER
ISBN 87-90199-44-8
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Bogen gennemgår den debat, der førtes om de arbejdsløse i de store danske aviser indtil 1907, hvor loven om anerkendte arbejdsløshedskasser blev vedtaget i Rigsdagen. Endvidere omtaler forfatteren de mere teoretiske opfattelser af arbejdsløshedens væsen, der prægede 1800-tallets fortolkning af dette fænomen, der i stigende grad blev anerkendt som et samfundsskabt problem.

 

En imponerende grundig gennemgang af debatten blandt politikere, erhvervsrepræsentanter, akademikere og almuens fortalere om arbejdsløshedsproblemet og de arbejdsløse, som den afspejles i tidsskrifter og aviser fra 1840erne og frem til 1907 (…) Vil appellere til alle med interesse for de sidste små to hundrede års samfundsudvikling.

Forfattere

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd