2007
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Træk af avisdebatten om de arbejdsløse fra 1840’erne til 1940’erne

Bind II: Debatten fra 1907 til 1940'erne
arbejdspapir - publikation by Bent Jensen
293 SIDER
ISBN 87-90199-46-4
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Bogen gennemgår den debat, der førtes om de arbejdsløse i de store danske aviser fra 1907, hvor loven om anerkendte arbejdsløshedskasser blev vedtaget i Rigsdagen, og til og med 1945. Endvidere omtaler forfatteren de mere teoretiske opfattelser af arbejdsløshedens væsen, der prægede tidens fortolkning af dette fænomen, der i stigende grad blev anerkendt som et samfundsskabt problem.

Forfattere

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd