2001

Udblik til dansk og international forskning i indvandrerspørgsmålet
Introduktion ved forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Forskningsenhedens resultater om integrationen på arbejdsmarkedet
Af forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Hvorfor mislykkes integrationen i Danmark?
Af professor Nina Smith, Handelshøjskolen i Århus

En strategi för integrering av indvandrerne på arbetsmarknaden
Af professor Eskil Wadensjö, Stockholms Universitet

Fokus på holdninger: Den tyske immigrationspolitik og international sammenligning af oprindelige befolkningers syn på indvandrere
Af professor Klaus F. Zimmermann, leder af Instituttet for Arbejdsmarkedsforskning (IZA) Bonn, professor i økonomi ved universitetet i Bonn

Boganmeldelse: “Ubekvemme udfordringer. Aktuelle tendenser i den danske og europæiske indvandrerdiskussion”. Redigeret af Peter Seeberg. Odense Universitetsforlag, 2001
Af professor Poul Chr. Matthiessen

Befolkningens holdning til antallet af flygtninge
Af cand.polit. Søren Pedersen og forskningschef Gunnar Viby Mogensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Kan land med lov bygges? Danskernes lovmoral
Af cand.mag. Bent Jensen, Rockwool Fondens Forskningsenhed

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed