December 2022

Lediges beskæftigelsesmuligheder bliver styrket betydeligt af uddannelsesaktivering, der har større effekt end hidtil antaget. Det gælder ikke mindst for ledige, der er blevet klemt af udflytningen af arbejdspladser til udlandet.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed