Juni 2022
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Uddrag: Institutioner med interne skoler og anbragte børn og unge, der undervises på interne skoler

bog - publikation Inge M. Bryderup

Dette er et uddrag fra bogen Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder der udkommer i slutningen af august 2022.