2007
Forskning Indvandring og integration

Udenlandsk arbejdskraft i landbruget: Omfang, udvikling og konsekvenser

Arbejdspapir nr. 17
arbejdspapir - publikation by Jan Rose Skaksen Claus Aastrup Jensen, Nikolaj Malchow-Møller og Jakob Roland Munch
29 SIDER
ISBN 87-90199-03-0
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Landbruget er et interessant casestudie, når man skal give et bud på, hvilke konsekvenser EU’s Østudvidelse får for det danske arbejdsmarked, idet landbruget kan siges at have taget forskud på Østudvidelsen.

Forfattere

Jan Rose Skaksen
Forskningschef

Se Biografi og udgivelser