2012
Forskning Familier og børn

Useful beautiful minds – An analysis of the relationship between schizophrenia and employment

Study Paper Nr. 44
arbejdspapir - publikation Jane Greve og Louise Herrup Nielsen
35 SIDER
ISBN 978-87-90199-76-0
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag

Dette notat undersøger forholdet mellem skizofreni og beskæftigelse. Hvor de fleste andre undersøgelser har benyttet tværsnitsdata til at estimere dette forhold, benyttes her longitudinale registerdata. Notatet beskriver udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen hos folk med skizofreni fra 15 år før den første indlæggelse på et psykiatrisk hospital og frem til 10 år efter denne indlæggelse.

Læs mere om


Familier og børn