Januar 2015

Valideringsstudiet havde til formål at vurdere pålideligheden af de sundhedsmålinger, som de deltagende skoler har indsamlet. Dette blev dels gjort ved at sammenligne skolernes målinger med deres egne kontrolmålinger, og dels ved sammenligne SSN studiets resultater med resultater fra målinger udført af forskere fra Syddansk Universitet. Evalueringen konkluderer at målingerne af højde, vægt og livvidde er pålidelige, men at lærerne har brug for mere træning og vejledning i forhold til måling af hoppe-højde og kondital.

Læs mere om


Evaluering