September 2020
Forskning Familieøkonomi og arbejdsmarked

Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien – Træk af udviklingen siden 1960’erne

296 SIDER
ISBN 978-87-023-0755-9
UDGIVET AF Gyldendal og ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien giver en status over velfærdsstaten i Danmark, Norge og Sverige ved indgangen til 2020’erne. Gennem forskellige tematiske indfaldsvinkler belyses livet som borger i vekselvirkningen med en offentlig sektor, der betoner lige rettigheder i forhold til offentlige serviceydelser og indkomstoverførsler. Materialet stammer fra forskningen i ROCKWOOL Fonden suppleret med data fra de tre landes nationale statistikproducenter og fra internationale organisationer. I fremstillingen er vægten også lagt på de processer, der førte frem til nutidens rige, lige og demokratiske samfund.

Blandt bogens temaer er:

Demografien

Skandinavernes samlivsmønster

Indvandringen

Livet på arbejdsmarkedet

Forbrug og indkomster

Uddannelsesbaggrunden

Deltagelsen i den globale økonomi

Socialt udsatte grupper med fokus på udsatte unge

Helbred, trivsel og overvægt

Skatterne

Det politiske liv

Målet er at give et let tilgængeligt og helhedsorienteret overblik over tre samfund, der siden 1930’erne har tiltrukket sig en international opmærksomhed langt udover, hvad befolkningstallet ellers burde tilsige.

”Rockwool Fondens udgivelse er en solid dokumentation og kortlægning af, hvad der for alvor udfordrer den skandinaviske vej defineret som en nationalt opbygget velfærdsmodel for åbne økonomier i en stadig mere globaliseret verden.”

–  Arne Hardis i Weekendavisen

Bogen kan erhverves både som fysisk bog og som e-bog her

Forfattere

Grete Brochmann
Professor, Institut for Sociologi og Human Geografi, Oslo Universitet. Tidligere Formand for to norske Velfærds- og Migrationskommission.

Se Biografi og udgivelser 

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser 

Bodil Wullum Nielsen
Formidlingsansvarlig

Se Biografi og udgivelser 

Jan Rose Skaksen
Forskningschef

Se Biografi og udgivelser