2004
Forskning Arbejdsudbud og velfærd

Vil der være hænder nok?

Danskernes arbejdsudbud i 2000-tallets velfærdsstat
bog - publikation by Bent Jensen
150 SIDER
ISBN 87-02-02998-7
UDGIVET AF Illustreret

Siden midten af 1990’erne har Rockwool Fondens Forskningsenhed kortlagt udviklingen på det danske arbejdsmarked med særligt fokus på, hvordan velfærdsstatens social- og skattepolitik indvirker på befolkningens incitamenter til at arbejde. I Vil der være hænder nok? bliver resultaterne formidlet i en let tilgængelig form, og bogen spørger blandt andet, hvordan en svindende arbejdsstyrke skal forsørge den stadigt stigende andel af befolkningen, der er på efterløn, pension og andre overførselsindkomster. Indledningsvis giver bogen et overblik over velfærdsstatens opståen og opbygning og sammenligner den danske model med andre typer af velfærdsstater.

Forfattere

Bent Jensen
Ekstern konsulent

Se Biografi og udgivelser 

Læs mere om


Arbejdsudbud og velfærd