1992
Forskning Borgerne og lovene

Vi og vore politikere

bog - publikation Gunnar Viby Mogensen, Jørgen Goul Andersen, Hans Jørgen Nielsen, Niels Thomsen og Jörgen Westerståhl
400 SIDER
ISBN 87-7763-073-4
UDGIVET AF Spektrum

Har Danmarks befolknings holdning til deres politikere ændret sig markant over tid? Adskillige indikatorer antyder dette. Det dramatiske valg i 1973 bragte en række nye partier ind i Folketinget; de var meget kritiske over for, hvordan de “gamle” partier havde ledet landet. Regulære spørgeskemaer i den samme periode indikerede en vidtgående og voksende mistillid over for politikernes moralske fibre, intelligens og evne til gøre, hvad der er bedst for landet.

Vi og vore politikere undersøger historikere og sociologer de nuværende forbindelser mellem politikere og befolkningen samt årsagerne til mulige ændringer i holdninger. De undersøger også politiske græsrodsbevægelser, mediernes betydning (især tv’ets), og andre faktorer der påvirker befolkningens opfattelse af politisk troværdighed.

Læs mere om


Borgerne og lovene