2007
Forskning Indvandring og integration

What Happens to the Employment of Native Co-Workers when Immigrants are Hired?

Study no. 17 fra Rockwool Fondens Forskningsenhed
arbejdspapir - publikation by Jan Rose Skaksen Nikolaj Malchow-Møller og Jakob Roland Munch. Redigeret af A.B. Atkinson , Gunnar Viby Mogensen
32 SIDER
ISBN 87-90199-54-5
UDGIVET AF Rockwool Fondens Forskningsenhed

Mens indvandringen næppe på langt sigt vil indvirke på indfødte arbejderes beskæftigelse, kan ansættelse af indvandrere på kort sigt være forbundet med signifikante justeringsomkostninger for indfødte arbejdere, da disse er nødt til at finde anden beskæftigelse eller midlertidigt skubbes ud i arbejdsløshed. I denne rapport undersøger en gruppe forskere derfor den indvirkning, indvandrere har på deres danske arbejdskollegers beskæftigelse på arbejdspladsen.

Forfattere

Jan Rose Skaksen
Forskningschef

Se Biografi og udgivelser