2004
Forskning Indvandring og integration

Zuwanderung und Arbeitsmarkt

Deutschland und Dänemark im Vergleich
bog - publikation Klaus F. Zimmermann og Holger Hinte
322 SIDER
ISBN 354023179X
UDGIVET AF Springer Verlag

Zuwanderung und Arbeitsmarkt præsenterer hovedresultaterne fra det dansk/tyske forskningsprojekt i en lettere tilgængelig form for tysksprogede læsere. Desuden reflekterer forfatterne over, hvilke implikationer resultaterne kan have, når tyske politikere på et tidspunkt skal justere den i 2004 vedtagne indvandringslov. Kort omtale af Zuwanderung und Arbeitsmarkt