14.01.2020
Studentermedhjælper søges til ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

I ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed søger vi en studentermedhjælper, som kan arbejde ca. 15 timer om ugen. Vi søger en selvstændig, dygtig og engageret studerende (stud.polit., stud.scient.oecon., stud.scient.soc. eller stud.scient.pol.), som har mindst 1½ år tilbage på studiet – det kan dog være en fordel at have længere tid tilbage. Ud over solide teoretiske kundskaber og faglige ambitioner vil interesse for og kendskab til brug af statistiske/økonometriske software-pakker (STATA og R) i særdeleshed være en fordel.

 

Arbejdet vil dels bestå i udarbejdelse af en række selvstændige opgaver, dels i at bistå forskere, som er tilknyttet Forskningsenheden, i deres analysearbejde. Arbejdet vil tage afsæt i et eller flere af Enhedens igangværende forskningsprojekter om kriminalitet, indvandring, og psykiatrien. Det vil dreje sig om forskellige spørgsmål omhandlende fx den faldende ungdomskriminalitet i hele den vestlige verden, sammenhængen mellem etnisk baggrund og kriminalitet, og de nyeste udviklinger i retspsykiatrien. Spørgsmålene belyses primært ud fra analyser af mikrodata fra danske registre, men offentligt tilgængelige data fra andre lande, spørgeskemaundersøgelser og makrodata kan også inddrages.

 

Undervejs vil der være rig lejlighed til at stifte bekendtskab med samspillet mellem teori og empirisk baseret forskning, idet ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny, empirisk viden om aktuelle samfundsproblemer.

 

Vi tilbyder således et levende forskningsmiljø og en behagelig arbejdsplads beliggende i det centrale København.

 

 

Ansøgningsfristen er søndag den 2. februar 2020.

Ansøgningen vedlægges eksamensudskrift.

 

 

Ansøgningen bedes sendes via e-mail til ggr@rff.dk (skriv Student/LHA i emnefeltet) eller via post (mrk. Student/LHA) til:

                      ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

                                            Ny Kongensgade 6

                                            1472 København K

 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til seniorforsker Lars Højsgaard Andersen på mail lha@rff.dk eller telefon 61666378.

 

Få vores nyheder direkte i din inbox

Tilmeld