14.09.2021

Studentermedhjælper søges til ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

I ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed søger vi en studentermedhjælper, som kan arbejde ca. 15 timer om ugen. Vi søger en selvstændig, dygtig og engageret studerende (stud.polit., stud.scient.oecon., stud.scient.soc. eller stud.scient.san.publ., o.l.), som har mindst 1½ år tilbage på studiet. Ud over solide teoretiske kundskaber og faglige ambitioner vil kendskab til brug af statistiske/økonometriske software-pakker og gode skriftlige evner i særdeleshed være en fordel.

Arbejdet vil dels bestå i udarbejdelse af en række selvstændige opgaver, dels i at bistå forskere, som er tilknyttet Forskningsenheden, i deres analysearbejde. Arbejdet vil tage afsæt i et eller flere af Enhedens igangværende forskningsprojekter om det psykiatriske sundhedssystem og retspsykiatrien. Spørgsmålene belyses primært ud fra analyser af mikrodata fra danske registre, men spørgeskemaundersøgelser og makrodata kan også inddrages.

Undervejs vil der være rig lejlighed til at stifte bekendtskab med samspillet mellem teori og empirisk baseret forskning, idet ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny, empirisk viden om aktuelle samfundsudfordringer.

Vi tilbyder et levende forskningsmiljø og en behagelig arbejdsplads beliggende i det centrale København.

Ansøgningsfristen er søndag den 3. oktober 2021.

Ansøgningen vedlægges eksamensudskrift og CV.

 

 

Ansøgningen bedes sendes til:               ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

                                                               Ny Kongensgade 6

                                                               1472 København K

                                                               eller:

                                                               pf@rff.dk

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til forskningsleder til Peter Fallesen på mail pf@rff.dk eller telefon 61333184.