17.06.2021

Studentermedhjælpere søges til ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

I ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed søger vi to studentermedhjælpere, som kan arbejde ca. 15 timer om ugen. Vi søger selvstændige, dygtige og engagerede studerende (stud.polit., stud.scient.oecon., stud.scient.soc. eller stud.scient.pol.), som har mindst 1½ år tilbage på studiet – det kan dog være en fordel at have længere tid tilbage. Ud over solide teoretiske kundskaber og faglige ambitioner vil interesse for og kendskab til brug af statistiske/økonometriske software-pakker (Stata og R) i særdeleshed være en fordel.

 

Arbejdet vil dels bestå i udarbejdelse af en række selvstændige opgaver, dels i at bistå forskere, som er tilknyttet Forskningsenheden, i deres analysearbejde. Arbejdet vil tage afsæt i et eller flere af Enhedens igangværende forskningsprojekter om ’Betydningen af erhvervsuddannelser’ samt ’Indvandring og bosætning’. Det ene forskningsprojekt handler om effekter af erhvervsuddannelser på løn og beskæftigelse og hvordan udenlandsk arbejdskraft påvirker løn og beskæftigelse for erhvervsuddannede i Danmark. Det andet forskningsprojekt belyser udviklingen i indvandring og bosætningsmønstre i Danmark over tid samt de afledte effekter af bosætningen. I begge projekter vil der indgå beskrivende analyser såvel som mere komplicerede økonometriske analyser. Spørgsmålene belyses primært ud fra mikrodata fra danske registre, men offentligt tilgængelige data fra andre lande, spørgeskemaundersøgelser og makrodata kan også inddrages.

 

Undervejs vil der være rig lejlighed til at stifte bekendtskab med samspillet mellem teori og empirisk baseret forskning, idet ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har til formål på et uafhængigt grundlag at producere ny, empirisk viden om aktuelle samfundsproblemer.

 

Vi tilbyder således et levende forskningsmiljø og en behagelig arbejdsplads beliggende i det centrale København.

 

Ansøgningsfristen er søndag den 8. august 2021.

Ansøgningen vedlægges eksamensudskrift.

 

 

Ansøgningen bedes sendes via e-mail til mls@rff.dk (skriv Student/MLS i emnefeltet) eller via post (mrk. Student/MLS) til:

                      ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

                                            Ny Kongensgade 6

                                            1472 København K

 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til seniorforsker Marie Louise Schultz-Nielsen på mail mls@rff.dk