10.08.2016
Forskning Indvandring og Integration

For blandt andet at belyse, hvor mange illegale indvandrere der opholder sig i Danmark, udgav Rockwool Fondens Forskningsenhed i 2014 bogen: Den illegale indvandring til Europa – og til Danmark, hvori antallet af illegale indvandrere estimeres frem til 2013. I et nyt notat fører Rockwool Fondens Forskningsenhed tallene frem til 2015.

23.08.2016
Forside

Vi søger en dygtig og engageret evalueringskoordinator til en 1-årig stilling.

artikel by
17.06.2016
Forskning Indvandring og Integration

Hvis man har det som politisk mål at begrænse antallet af asylansøgere, så virker det at stramme asylpolitikken, fx i forhold til tildeling af asyl, ændring i procedure eller ydelser.

Vi leverer uafhængig og upartisk forskning og innovative løsninger til samfundsmæssige udfordringer
10.06.2016
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

De seneste 12 års fald i ungdomskriminaliteten i Danmark skyldes ikke, at de kriminelle begår mindre kriminalitet, men at færre unge påbegynder en kriminel løbebane. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

10.06.2016
Forskning Beskatning og sort arbejde

Prisen på sort arbejde er lavere end prisen på hvidt arbejde, da køber og sælger deler den gevinst, der på hvidt arbejde betales til de offentlige kasser. Men hvad er prisen på sort arbejde, og hvordan relaterer den sig til prisen på hvidt arbejde?
Det spørgsmål er besvaret i en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Følg os på @RockwoolFonden