20.03.2017
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Fædre med lav uddannelse mister tilknytning til arbejdsmarkedet, når deres børn bliver anbragt. For fædre med lang uddannelse gælder det modsatte. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og Stockholms Universitet.

08.03.2017
Forskning Tidsforbrug og arbejdstimer

I familier, hvor far tager en større del af barslen, reduceres lønforskellen mellem far og mor i to til fire år efter barnets fødsel. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningenhed.

01.03.2017
Forskning Udsatte Unge

En ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at kun godt halvdelen af børnene af kortuddannede forældre udnytter deres høje gymnasiegennemsnit til at læse videre på universitetet.

26.02.2017
Forskning Udsatte Unge

Et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at unge, der hverken er under uddannelse eller i arbejde, i gennemsnit har flere problemer med stofmisbrug, kriminalitet og psykisk sygdom end andre unge.

22.01.2017
Forskning Beskatning og sort arbejde

Topskatteydere øgede pensionsopsparingen markant op til ikrafttrædelsen af skattereformen i 2010, viser ny analyse af forsker Peer Ebbesen Skov fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og professorerne Claus Thustrup Kreiner og Søren Leth-Petersen fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

Vi leverer uafhængig og upartisk forskning og innovative løsninger til samfundsmæssige udfordringer
20.01.2017
Forside

ROCKWOOL Fondens koncept til udvikling af landbrug i fattige egne er nu færdigudviklet og overdrages til World Vision Tanzania, der er en del af verdens største internationale NGO’er, World Vision, hvorved konceptet udbredes til gavn for småbønder i Afrika. En aftale mellem de involverede parter underskrives i Arusha i Tanzania tirsdag den 24. januar.

nyhed
02.01.2017
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Der er forskel på, hvordan afsonere af en fængselsstraf efterfølgende klarer sig på arbejdsmarkedet i de nordiske lande. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der er lavet i samarbejde med forskere fra universiteterne i Helsinki, Oslo og Stockholm.

Følg os på @RockwoolFonden