17.06.2016
Forskning Indvandring og Integration

Hvis man har det som politisk mål at begrænse antallet af asylansøgere, så virker det at stramme asylpolitikken, fx i forhold til tildeling af asyl, ændring i procedure eller ydelser.

10.06.2016
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

De seneste 12 års fald i ungdomskriminaliteten i Danmark skyldes ikke, at de kriminelle begår mindre kriminalitet, men at færre unge påbegynder en kriminel løbebane. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

10.06.2016
Forskning Beskatning og sort arbejde

Prisen på sort arbejde er lavere end prisen på hvidt arbejde, da køber og sælger deler den gevinst, der på hvidt arbejde betales til de offentlige kasser. Men hvad er prisen på sort arbejde, og hvordan relaterer den sig til prisen på hvidt arbejde?
Det spørgsmål er besvaret i en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Vi leverer uafhængig og upartisk forskning og innovative løsninger til samfundsmæssige udfordringer
23.05.2016
Forskning Indvandring og Integration

Familiesammenførte til flygtninge har gennem de seneste to årtier været den absolut sværeste gruppe at integrere på det danske arbejdsmarked. Femte år efter de er kommet til landet, er kun hver femte i job. Og når de har været her i 15 år, er det kun lykkedes for hver tredje at finde et arbejde.
Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som bygger på oplysninger om alle, der er kommet til landet og har fået opholdstilladelse i perioden 1997 til 2011.

18.03.2016
Forskning Beskatning og sort arbejde

Efterspørgslen på sort arbejde i Danmark er faldet siden 2010. Samtidig bruger dem, der arbejder sort, færre timer på det.

Det viser en ny interviewundersøgelse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført i slutningen af 2014. I alt er godt 3.800 tilfældigt udvalgte danskere blevet interviewet, heraf halvdelen om køb af sorte ydelser og den anden halvdel om salg, altså udbud af sort arbejde.

Følg os på @RockwoolFonden