22.01.2017
Forskning Beskatning og sort arbejde

Topskatteydere øgede pensionsopsparingen markant op til ikrafttrædelsen af skattereformen i 2010, viser ny analyse af forsker Peer Ebbesen Skov fra Rockwool Fondens Forskningsenhed og professorerne Claus Thustrup Kreiner og Søren Leth-Petersen fra Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

03.02.2017
Forside

Rockwool Fondens Forskningsenhed søger en studentermedarbejder, som kan arbejde ca. 15 timer om ugen.

20.01.2017
Forside

ROCKWOOL Fondens koncept til udvikling af landbrug i fattige egne er nu færdigudviklet og overdrages til World Vision Tanzania, der er en del af verdens største internationale NGO’er, World Vision, hvorved konceptet udbredes til gavn for småbønder i Afrika. En aftale mellem de involverede parter underskrives i Arusha i Tanzania tirsdag den 24. januar.

artikel af
02.01.2017
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Der er forskel på, hvordan afsonere af en fængselsstraf efterfølgende klarer sig på arbejdsmarkedet i de nordiske lande. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der er lavet i samarbejde med forskere fra universiteterne i Helsinki, Oslo og Stockholm.

15.11.2016
Forskning Tidsforbrug og arbejdstimer

Hvad er det mindste, man kan leve for i dagens Danmark? Minimumsbudgettet, altså det laveste rådighedsbeløb, der skal til hver måned for at opretholde en beskeden tilværelse beregnet på baggrund af ekspert­vurderinger på forskellige udgiftsområder, svin­ger fra 10.000 kroner for en enlig person uden børn til 23.200 kroner for et par med tre børn.

Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, udarbejdet i samarbejde med CASA, Center for Alternativ Samfunds Analyse.

Vi leverer uafhængig og upartisk forskning og innovative løsninger til samfundsmæssige udfordringer
14.11.2016
Forskning Arbejdsudbud og Velfærd

I familier, hvor far tager en større del af barslen, tjener mor flere penge i 2 til 4 år efter barnets fødsel. Hun er samtidig mindre ledig, især på den lange bane. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

01.11.2016
Forskning Indvandring og Integration

Den alder indvandrere har, når de kommer til Danmark, har stor betydning for, hvor meget de skal bidrage til de offentlige kasser for ikke at belaste de offentlige finanser. Mange indvandrere kommer først til Danmark som voksne, hvor de – i hvert fald i princippet – er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet. Og de har, i modsætning til jævnaldrende danskere, ikke haft noget forbrug af offentlige velfærdsydelser som børn. Rockwool Fondens Forskningsenhed har i en ny analyse set på, hvad alder ved ankomst til Danmark betyder for indvandrernes bidrag til de offentlige finanser.

Følg os på @RockwoolFonden