02.01.2017
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

Der er forskel på, hvordan afsonere af en fængselsstraf efterfølgende klarer sig på arbejdsmarkedet i de nordiske lande. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der er lavet i samarbejde med forskere fra universiteterne i Helsinki, Oslo og Stockholm.

05.12.2016
Forside

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed søger tre medarbejdere til et nyt team, der skal være med til at udvikle, afprøve og evaluere nye innovative løsninger til helt konkrete samfundsmæssige problemstillinger gennem praktiske interventioner.

15.11.2016
Forskning Tidsforbrug og arbejdstimer

Hvad er det mindste, man kan leve for i dagens Danmark? Minimumsbudgettet, altså det laveste rådighedsbeløb, der skal til hver måned for at opretholde en beskeden tilværelse beregnet på baggrund af ekspert­vurderinger på forskellige udgiftsområder, svin­ger fra 10.000 kroner for en enlig person uden børn til 23.200 kroner for et par med tre børn.

Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, udarbejdet i samarbejde med CASA, Center for Alternativ Samfunds Analyse.

14.11.2016
Forskning Arbejdsudbud og Velfærd

I familier, hvor far tager en større del af barslen, tjener mor flere penge i 2 til 4 år efter barnets fødsel. Hun er samtidig mindre ledig, især på den lange bane. Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

01.11.2016
Forskning Indvandring og Integration

Den alder indvandrere har, når de kommer til Danmark, har stor betydning for, hvor meget de skal bidrage til de offentlige kasser for ikke at belaste de offentlige finanser. Mange indvandrere kommer først til Danmark som voksne, hvor de – i hvert fald i princippet – er klar til at træde ind på arbejdsmarkedet. Og de har, i modsætning til jævnaldrende danskere, ikke haft noget forbrug af offentlige velfærdsydelser som børn. Rockwool Fondens Forskningsenhed har i en ny analyse set på, hvad alder ved ankomst til Danmark betyder for indvandrernes bidrag til de offentlige finanser.

Vi leverer uafhængig og upartisk forskning og innovative løsninger til samfundsmæssige udfordringer
16.10.2016
Forskning Marginaliserede grupper og risikoadfærd

De afviste ansøgere til lange videregående uddannelser med et karaktergennemsnit fra gymnasiet lige under adgangskravet til deres førsteprioritet får på lidt længere sigt samme uddannelsesniveau som dem, der har et gennemsnit lige over adgangskravet. Det samme gælder erhvervsindkomsten.
Det viser et nyt studie fra Rockwool Fondens Forskningsenhed.

28.10.2016
Forskning Udsatte Unge

Blandt de yngre årgange af skolebørn i Høje-Taastrup Kommune klarer børn med ikke-vestlig baggrund sig væsentligt dårligere end børn med etnisk dansk baggrund på to boglige og en kognitiv test. Det viser en undersøgelse, som Rockwool Fondens Forskningsenhed har gennemført blandt de ca. 1.000 børn, der gik i 1. og 2. klasse i skoleåret 2012/2013 på en af Høje-Taastrup Kommunes folkeskoler.

Følg os på @RockwoolFonden