14.07.2017

Jo kortere uddannelse du har, desto større er risikoen for aldrig at få børn. Det gælder både i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Det viser ny forskning med deltagelse af forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed udført i samarbejde med forskere fra Stockholms Universitet, Åbo Universitet, Universitetet i Oslo og Norges Statistik.

16.06.2017

Mænd, der har oplevet en forælders fængsling som barn, viderefører den sociale arv i kriminalitet til egne børn ved selv at komme i fængsel under børnenes opvækst. Kvinder, der på lignende vis har oplevet en forælders fængsling som barn, viderefører derimod kriminaliteten ved at få børn med mænd, der sidenhen bliver fængslet.

Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

14.06.2017

Der er store forskelle i andelen af udsatte unge mellem landets kommuner. Det viser et notat med en ny kortlægning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der fokuserer på både den aktuelle geografiske fordeling af udsatte unge og på ændringer over tid i disse fordelinger i perioden fra 2000 til 2014.

14.06.2017

Mød ROCKWOOL Fonden på Folkemødet hvor vi præsenterer ny forskning, og afholder to spændende debatarrangementer.

06.06.2017

Siden 2004 har der ikke foregået en systematisk indsamling af data vedrørende indvandreres medbragte uddannelse. I samarbejde med Danmarks Statistik har ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed derfor foretaget en dataindsamling, der skal sikre et samlet overblik over indvandrernes formelle uddannelse, både hvad angår uddannelse opnået i Danmark og medbragt uddannelse fra udlandet.

22.05.2017

Der er intet der tyder på, at sort arbejde er et stigende problem. Tværtimod. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

25.04.2017

Torsdag d. 20 april havde ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed inviteret landets erhvervsskoler til et såkaldt hackathon, hvor der både blev erfaringsudvekslet og udviklet en række spændende nye idéer til, hvordan erhvervsskolerne kan arbejde med at fastholde flere elever.

nyhed
20.04.2017

ROCKWOOL Fonden og Roskilde Kommune har indgået en aftale om NExTWORK-indsatsen, der har som mål at få mindst 75 procent af de unge ledige, der deltager i indsatsen, videre i job eller uddannelse. Samtidig er det et mål at reducere andelen af gengangere i beskæftigelsessystemet med mindst 50 procent.

nyhed
04.04.2017

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed har tager initiativ til at udvikle og afprøve nye tiltag for at øge gennemførelsesprocenten for unge på EUD-uddannelser, og inviterer landets erhvervsskoler til at deltage i et hackathon.

nyhed
04.04.2017

Indførslen af kontanthjælpsloftet i 2004 fik risikoen for at blive anbragt uden for hjemmet til at stige med op til 25 procent for børn, hvis mødre fik beskåret deres kontanthjælp. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Cornell University og Stockholms Universitet.