17.01.2018

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed præsenterer nu ny forskning om afkastet af uddannelse.
Forskningsprojektets resultater kommenteres og vurderes af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, underdirektør i DI, Charlotte Rønhof, og rektor for Roskilde Universitet, Hanne Leth Andersen.

nyhed
12.12.2017

Det estimerede antal illegale indvandrere i Danmark steg til 22.000 i 2016. Det viser nye tal fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

29.11.2017

25.000 eller flere børn levede i 2015 i familier med lav indkomst, og 7.200 levede med lav indkomst i tre år i træk. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

31.10.2017

Flygtninge, der fik opholdstilladelse i Danmark i perioden 2013-2015, ventede i gennemsnit under 6 måneder på at få deres asylsag afgjort. Dermed var flygtninges ventetid i asylsystemet på det laveste niveau siden 1993. Det viser en ny analyse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af data fra Udlændingestyrelsen.

24.10.2017

Andelen af unge, der er udsatte, varierer med konjunkturerne. Når ledigheden er høj, er andelen af udsatte unge også høj, og når ledigheden er lav, er andelen lav. Set over en længere periode er der imidlertid ikke noget, der tyder på, at problemet er blevet strukturelt mindre. Tværtimod bliver problemet tilsyneladende større.

Vi leverer uafhængig og upartisk forskning og innovative løsninger til samfundsmæssige udfordringer
03.09.2017

Et nyt studie fra ROCKWOOL Fonden viser, at unge mennesker, der udsættes for alvorlige negative hændelser i de tidlige teenageår, har en større risiko for at udvikle problemer som udsathed, kriminalitet, stofmisbrug og psykisk sygdom. Også børn, som oplever negative hændelser i de første tre leveår, har øget forekomst af senere problemer.

14.07.2017

Jo kortere uddannelse du har, desto større er risikoen for aldrig at få børn. Det gælder både i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Det viser ny forskning med deltagelse af forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed udført i samarbejde med forskere fra Stockholms Universitet, Åbo Universitet, Universitetet i Oslo og Norges Statistik.

Følg os på @RockwoolFonden