Vi skaber viden om velfærdssamfundets udfordringer |mulige nye løsninger

Forskning

Vi tilvejebringer ny viden, der bidrager til, at politiske beslutningstagere kan foretage prioriteringer og indrette velfærdssamfundets institutioner.
Mere om forskning

Interventioner

Vi udvikler og afprøver bud på innovative løsninger, der adresserer centrale udfordringer i velfærdssamfundet.
Mere om interventioner

Nyheder

Se flere nyheder

Udvalgt indhold