09.10.2018

En ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at Danmark stiller større krav til opholdstid, selvforsørgelse og sprogkundskaber end Tyskland, Norge og Holland. Samtidig er Danmark dog også det land, der stiller de største krav til det offentliges integrationsindsats.

11.09.2018

Flere undervisningstimer i folkeskolen har en positiv effekt på elevernes læring. Det viser en ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og VIVE. Analysen viser, at hvis antallet af undervisningstimer i et fag (fx dansk eller matematik) øges med 1 time pr. uge igennem hele skoleforløbet fra 1. til 9. klasse, så vil karakteren i faget i 9. klasse øges med i gennemsnit godt 0,2 karakterpoint.

09.08.2018

Den overenskomstfastsatte stigning i lønnen, når unge fylder 18 år, medfører et stort fald i beskæftigelsen for denne gruppe, viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

08.06.2018

Ny forskning viser, at de ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte indvandrere, der uddanner sig i Danmark, opnår på lang sigt en højere beskæftigelse og bedre lønindkomst, end dem, der ikke uddanner sig i Danmark.

09.05.2018

Når far eller mor modtager kontanthjælp under deres børns opvækst, medfører længere perioder med kontanthjælpsmodtagelse, at børnenes sandsynlighed for at påbegynde og færdiggøre en ungdomsuddannelse falder. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, udført i samarbejde med forskere tilknyttet Stockholms Universitet og European University Institute.

Vi leverer uafhængig og upartisk forskning og innovative løsninger til samfundsmæssige udfordringer
16.04.2018

En ny undersøgelse fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed slår fast, at kriminel adfærd har en afsmittende effekt, og at tiltag, som sænker den enkeltes kriminalitet, derfor vil have afledte positive effekter på andre.

26.03.2018

En ny analyse af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at selvom antallet af beskæftigede lønmodtagere nu er det højeste registrerede, og dermed overgår niveauet inden finanskrisen ramte i 2008, så er beskæftigelsen blandt eksempelvis de 25-54-årige fortsat væsentligt under niveauet fra årene før krisen.

Følg os på @RockwoolFonden