03.02.2022

Antallet af besøg har ingen indflydelse på, hvordan indsatte klarer sig

Indsatte i fængsler og deres familier klarer sig hverken bedre eller dårligere, hvis de får lidt flere eller lidt færre besøg under afsoningen.


Besøgsomfanget under afsoning betyder ikke det store for, hvordan den indsatte eller dennes familie klarer sig under og efter afsoningen. I hvert fald ikke, når det gælder vigtige parametre som afsonerens tilbagefald til kriminalitet efter løsladelsen, hvordan afsoneren og familien klarer sig på arbejdsmarkedet, i skilsmissestatistikken, i forhold til kontakt til psykiatrien og for børnenes vedkommende i skolen. Det viser et nyt studie, der er lavet i samarbejde mellem forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Duke University og Cornell University.

Resultatet er overraskende, fordi besøg er med til at opretholde fysisk kontakt mellem familiemedlemmer, som fængslingen ellers afskærer fra hinanden, og derfor forventes at kunne afbøde de negative konsekvenser af at opleve fængsling i familien. Besøg anses da også af mange – heriblandt forskere, familier og kriminalforsorgen – som en hovednøgle til at opretholde kontakten mellem familiemedlemmer under afsoningen. Det mål opfylder besøg selvfølgelig, men om man får lidt flere eller lidt færre besøg, betyder altså ikke det store for, hvordan den indsatte såvel som familiemedlemmerne klarer sig efterfølgende.

Jo længere væk hjemmefra man afsoner en fængselsstraf, jo færre besøg vil man få, fordi transporttiden er en udfordring og derfor påvirker antallet af besøg. Denne kendsgerning udnytter forskerne bag studiet til at måle den efterfølgende betydning af at få lidt færre besøg for, hvordan dels afsoneren og dels de besøgende familiemedlemmer klarer sig på en række vigtige områder af tilværelsen. Helt centralt i analysen står således, at forskerne kan sammenligne afsonere, der er lidt tættere på hjemmet, med afsonere, der er lidt længere væk fra hjemmet, men som ellers i øvrigt ligner hinanden.

Tabel 1 opsummerer de områder, som forskerne har analyseret og vel at mærke ikke har fundet en målbar betydning af antallet af besøg for.

Tabel 1. Områder, som antallet af besøg ifølge studiet ikke har en effekt på

Konklusionen om, at antallet af besøg under afsoning ikke har en målbar betydning for den indsatte eller familien, kan som nævnt virke overraskende. Men international forskning har fundet lignende resultater vedrørende tilbagefald til kriminalitet. Nok ser vi et billede af, at indsatte og familier med flere besøg under afsoningen, generelt klarer sig bedre. Men dette kan imidlertid tilskrives, at der er en række forskelle på indsatte og familier med mange besøg og indsatte og familier med lidt færre besøg. Forskellene kan fx dække over, hvor tætte relationerne i familien er; forskelle som det sædvanligvis er svært at måle og tage højde for. Studiet her tager faktisk højde for sådanne forskelle (læs uddybende om studiet i faktaboksen) og finder altså, at forskellene er vigtigere end antallet af besøg i sig selv. Dette studie er det første, der undersøger denne pointe på tværs af mange områder af den indsattes og familiens liv, og finder altså systematisk det samme resultat på tværs af disse områder.

Det er vigtigt at understrege, at antallet af besøg under afsoning godt kan tænkes at betyde noget for andre områder af livet, som det ikke har været muligt at måle med data i undersøgelsen her, ligesom besøg i sig selv kan have enorm værdi for både den indsatte og familien. Det kan for eksempel være, at familien fungerer bedre og kommunikerer bedre sammen, hvis man har haft mere fysisk kontakt under afsoningen. Selv om man ikke kan afvise denne betydning, kan man dog afvise, at betydningen er stærk nok til at blive afspejlet i skilsmissestatistikken. Det er også muligt, at der er forskel på selve indholdet i besøgene – nogle besøg kan være gode og konstruktive, mens andre måske kan være mindre gode og eventuelt konfliktfyldte – hvilket også kan have en betydning. Sidst skal det også nævnes, at studiet alene fokuserer på effekterne af, om man får lidt flere eller lidt færre besøg pga. afstanden til hjemmet; hvorvidt det overhovedet at få besøg har en betydning, kan studiet således ikke svare på.

Læs mere i vores nyhedsbrev

Hør forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen fortælle om resultaterne fra analysen i vores podcast.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed