20.07.2020

Barnløshed bliver mere udbredt i Norden

Fødselsraterne falder i Norden, og det skyldes i høj grad, at flere aldrig får børn, og ikke, at der fødes færre børn per kvinde, eller at kvinder får børn senere i livet. Det viser en ny undersøgelse med deltagelse af ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Siden 2010 er fødselsraterne faldet i Norden. Nu viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der sammenligner udviklingen i fertiliteten for de nordiske lande, at faldet i høj grad skyldes, at flere kvinder ender som barnløse, og ikke bare, at kvinder udsætter moderskabet. Studiet er lavet i samarbejde med forskere fra Max Planck Instituttet for Demografisk Forskning, Helsinki Universitet, London School of Economics, Stockholms Universitet, Sveriges Statistik og Det Statistiske Centralbureau i Norge.

På tværs af de nordiske lande falder fødselsraterne, se figur 1. De falder mest drastisk i Norge, Finland og Island, mens de i Danmark og Sverige falder mere langsomt. Finland er faldet til det laveste niveau i hele Norden. Hvor tidligere perioders fald, såsom dem, Danmark oplevede i 1980’erne, har skyldtes, at kvinder udsatte moderskabet, tegner faldet siden 2010 i stedet til at være drevet af, at færre kvinder får børn.

Analysen viser, at flere kvinder over 30 år bliver mødre, men at antallet af fødsler blandt kvinder over 40 år stadig er begrænset. Samtidigt er der færre teenagefødsler, og fertiliteten blandt de 20-39-årige er samlet set faldet. De faldende fødselstal skyldes i høj grad, at der alt i alt er færre kvinder, der bliver mødre, og kun i mindre grad, at de kvinder, der bliver mødre, vælger at få færre børn.

Figur 1. Samlede fertilitetskvotienter i Norden, 1970-2019

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed