26.04.2021

Børn af indvandrere oplever langt oftere fædres fængsling end danske børn

Børn af indvandrede forældre risikerer langt oftere at opleve, at deres far kommer i fængsel i løbet af barndommen, end danske børn. Det viser et nyt studie fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, der sammenligner risikoen for danske børn og børn af vestlige og ikke-vestlige indvandrere.

Undersøgelsen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed viser, at danske børn har en risiko på 3,7 procent for at opleve deres far blive fængslet i løbet af barndommen, mens børn af vestlige indvandrere har en risiko på 5,8 procent. Højest risiko har børn af ikke-vestlige indvandrere, idet 8,5 procent af dem har oplevet, at deres far kommer i fængsel, før de fylder 15 år (figur 1).

Tidligere undersøgelser har vist, at hvis børns far kommer i fængsel, så er der høj risiko for, at de kommer til at klare sig dårligere i livet, for eksempel ved at de bliver anbragt uden for hjemmet, eller at de selv ender med at blive kriminelle.

Figur 1. Risiko for, at far fængsles i løbet af barndommen

Note: Alle typer indespærring (dog med undtagelse af tilfælde, hvor der alene sker anholdelse). For børn født 1991-1998 i Danmark, som følges, indtil de fylder 15 år.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed