04.04.2017

Børn har højere risiko for at blive anbragt uden for hjemmet når mødrenes kontanthjælp beskæres

Indførslen af kontanthjælpsloftet i 2004 fik risikoen for at blive anbragt uden for hjemmet til at stige med op til 25 procent for børn, hvis mødre fik beskåret deres kontanthjælp. Det viser ny forskning fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Cornell University og Stockholms Universitet.

En række internationale studier har vist, at når lavindkomstfamilier får skåret deres sociale ydelser, stiger risikoen for, at deres børn bliver anbragt uden for hjemmet. Nu viser et nyt studie af forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, Cornell University og Stockholms Universitet, at det også er tilfældet i Danmark. Studiet har undersøgt hvordan kontanthjælpsloftet, der blev indført i 2004, påvirkede børns risiko for at være anbragt uden for hjemmet.

Folk blev berørt af kontanthjælpsloftet og en række andre tiltag, hvis de havde sammenhængende perioder på kontanthjælp af mindst seks måneders varighed. I familier, hvor mor havde over seks sammenhængende måneder på kontanthjælp, steg børnenes risiko for at være anbragt uden for hjemmet med 25 procent fra .060 til .075, når man sammenlignede dem med familier, som var kontanthjælpsberettiget, men enten ikke modtog kontanthjælp fordi de var i beskæftigelse eller kun modtog kontanthjælp i kortere perioder. Sammenlignet med andre lande, er danske overførselsindkomster dog stadig så høje, at børn formodentligt ikke bliver anbragt alene fordi forældrenes økonomi gør, at de ikke har råd til at have børnene boende.

Studiets ene forfatter, seniorforsker ved ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed og lektor i sociologi ved Stockholm Universitet, Peter Fallesen, påpeger, at når familier bliver økonomisk klemte, kan det påvirke det fysiske og psykiske opvækstmiljø, som børnene oplever:

”International forskning har vist, at når forældre fra udsatte grupper oplever fald i ydelser, bliver de mere mentalt pressede oveni det øgede økonomiske pres. Det opleves også af børnene—både indirekte, fordi forældrenes mindre overskud smitter af på stemningen i hjemmet, og direkte, på grund af færre ressourcer i hjemmet og en øget risiko for misrøgt. ”

Sandsynligheden for at barn er anbragt i løbet af året i procent

KN Kthj og anbringelser figur_uden tekst_lille

Kilde: Wildeman & Fallesen (2017). Der er kontrolleret for observerbare karakteristika, individspecifikke, konstante karakteristika og tidstrends.

Læs hele studiet her:

Wildeman, C., & Fallesen, P. (2017) The effect of lowering welfare payment ceilings on children’s risk of out-of-home placement. Children and Youth Services Review, 72, 82-90. (Kræver abonnement, kontakt Peter Fallesen, pf@rff.dk, for adgang til pre-print).

Denne artikel er en gentagelse af teksten i Kort Nyt, som kan downloades her fra siden.

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed