27.08.2019

Børns udvikling af sproglige færdigheder har social slagside

Vores færdigheder bliver i høj grad bestemt af vores udvikling tidligt i barndommen. Og det er en udvikling med en stærk social slagside.

Det er hovedkonklusionen i ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds nye analyse, som for første gang nogensinde kortlægger børns udvikling fra børnehaven og ind i indskolingen og fra indskolingen til udskolingen for alle skolebørn i Danmark. Analysen studerer børns udvikling af sproglige færdigheder gennem barndommen målt via sprogtestscorer i børnehaven og de nationale tests i folkeskolen.

Analysen viser, at børns færdigheder sent i barndommen i høj grad er bestemt af, hvordan de tidligere har klaret sig (Figur 1). Omkring halvdelen af de børn, der ligger i toppen i 2. klasse, ligger også i toppen i 8. klasse, mens det kun er 1 ud af 100, der bevæger sig hele vejen fra toppen til bunden gennem skoletiden. Og halvdelen af alle børn, der ligger helt nede i bunden i 2. klasse, vedbliver med at være i bunden, mens kun meget få bevæger sig op til toppen.

Forældres baggrund påvirker børnenes sproglige færdigheder

Den tidlige udvikling og opdeling er stærkt påvirket af forældrenes baggrund. Figur 1B viser, at flest børn med kortuddannede forældre ligger i bunden, og Figur 1C viser, at flest børn med højtuddannede forældre ligger i toppen.

Forskellene øges gennem skoletiden. Børn med højtuddannede forældre er mest tilbøjelige til at holde ved deres gode udgangspunkt gennem skoletiden, mens børn med kortuddannede forældre – selv hvis de starter skoletiden med at ligge i toppen – oftere ligger i bunden, når de når 8. klasse. Omvendt er børn med højtuddannede forældre mere tilbøjelige til at forbedre deres niveau gennem skoletiden, hvis de starter dårligt, end børn med kortuddannede forældre.

Forskel på drenge og piger

Piger med højtuddannede forældre klarer sig i gennemsnit bedst. De er både mest tilbøjelige til at klare sig godt tidligt i barndommen og mest tilbøjelige til at blive på et højt niveau gennem hele barndommen. Over halvdelen af alle piger, der ligger i toppen i 2. klasse, gør det også i 8. klasse. Og under 0,5% bevæger sig ned til bunden i løbet af skoletiden.

Omvendt er drenge med kortuddannede forældre de mest udsatte. Udover at være mest tilbøjelige til at klare sig dårligt tidligt i barndommen har de også tendens til at bevare den position igennem skoletiden. 65% af alle drenge med kortuddannede forældre, der ligger i bunden i 2. klasse, gør det stadigvæk i 8. klasse.

Forskellene ses allerede i børnehaven

De samme mønstre ses helt ned i børnehavealderen. Udviklingen og adskillelsen af, hvem der kommer til at klare sig godt, og hvem der ikke gør, starter altså længe før første skoledag. Selvom sammenhængene her ikke er helt så stærke, som når børnene følges gennem skoletiden, ligger en stor del af de børn, der klarer sig godt i skolen, allerede i toppen i børnehaven. På samme måde har mange børn, der får store udfordringer med deres sproglige færdigheder i skolen, allerede problemer i børnehaven.

Selvom analysen viser, at børns udgangspunkt ikke er mejslet i sten, og at der er mange mønsterbrydere, så er det altovervejende billede, at børn ikke starter skolen med det samme udgangspunkt. De tidlige forskelle er i høj grad bestemmende for mulighederne og udviklingen senere i livet, og disse sammenhænge har en social slagside. Børn i dag bliver mødt med ulige muligheder tidligt i deres liv, og disse uligheder sætter sig spor igennem hele barndommen.

 

 

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har udviklet et interaktivt værktøj, så man selv kan undersøge udviklingen af børns færdigheder. Prøv det her

Du kan høre seniorforsker Rasmus Landersø dykke ned i analysen i dette afsnit af ROCKWOOL Fondens podcast:

 

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed