15.12.2020

Danskernes risiko for at udvikle stress og depression faldt under corona-nedlukningen

Færre danskere var i risikozonen for at udvikle stress eller depression i ugerne efter nedlukningen af Danmark den 11. marts 2020 sammenlignet med ugerne før.


Antallet af danskere, der var i risikozonen for at udvikle stress og depression, faldt under første corona-nedlukning sammenlignet med tiden lige før. Det viser resultatet af et nyt studie, hvor forskere fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed i samarbejde forskere fra Stockholms Universitet og University of California Irvine har undersøgt danskernes velbefindende før, under og efter nedlukningen af Danmark ved brug af data stillet til rådighed af Region Hovedstaden Psykiatri.

Studiet tager udgangspunkt i spørgeskemaundersøgelser fra både før og efter nedlukningen i marts og beskæftiger sig således med udviklingen i den såkaldte første corona-bølge.

Undersøgelsen har brugt WHO5-trivselsindekset fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til at måle danskernes velbefindende. Indekset, der måler de adspurgtes selvoplevede trivsel, er internationalt valideret og anvendes som klinisk screening for risikoen for at udvikle stress og depression.

Ud fra WHO5-indekset er det muligt at vurdere, om en person er i risikozonen for at udvikle stress og/eller depression. Sammenligner man svarene fra umiddelbart før nedlukningen med svarene umiddelbart efter, fremgår det, at procentdelen, der er i risikozonen, er faldet fra 23 procent til lige over 19 procent. Figur 1 viser resultatet.

Figur 1. Procentdel i risikozonen for at udvikle depression eller stress

Forfattere

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed